Wszechnica Kultury i Języka Polskiego
Organizacja Non-Profit

Ramowe informacje dotyczące działania

Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

przy

Instytucie Edukacji i Innowacji

 

Szanowni Państwo,

 Polacy mieszkający za granicami naszego pięknego kraju, członkowie Polonii, emigranci oraz wszyscy, którym losy Polaków porozrzucanych po całym świecie są bliskie:

 Wszechnica Kultury i Języka Polskiego działająca przy Instytucie Edukacji

i Innowacji prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz Polonii  sprowadzającą się między innymi do:

 • prowadzenia kursów języka polskiego

  prowadząca- dr Agnieszka Przychodzka-Dziekońska- więcej informacji patrz niżej,

 • wykładów przybliżających historię Polski

  prowadzący- mgr Jacek Dziekoński- więcej informacji patrz niżej,

 • wykładów na temat tożsamości polskiej, tożsamości Polaków mieszkających poza granicami kraju, podwójnej tożsamości członków Polonii

  prowadzący- dr hab. Mirosław Murat- więcej informacji patrz niżej,

 • spotkań i wykładów na temat kultury oraz dynamiki przemian we współczesnej Polsce w ramach obrad „Okrągłego stołu Polonii”, które odbywają się regularnie
  w każdą środę od godziny 14.00.

   moderatorem spotkań jest dr hab. Mirosław Murat

 Aktywność Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego planujemy rozszerzyć o działania badawcze dotyczące losów Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Ukierunkować je na zdobywanie wiedzy naukowej oraz działania o charakterze informacyjno-wychowawczym poprzez:

 • opracowanie programów edukacyjnych,
 • badania naukowe,
 • organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Zapraszamy do współpracy:

Polaków mieszkających poza krajem,

Instytucje naukowe do prowadzenia wspólnych badań,

Wszystkich, którzy chcą wspierać merytorycznie oraz finansowo działalność 

Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

Link do webinariów

 Kontakt do Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego:

Misja i cele Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

            Wszechnica Kultury i Języka Polskiego powstała, jako instytucja o charakterze non-profit. Jej podstawowym celem jest prowadzenie, przy wykorzystaniu technologii IT, kursów przybliżających historię Polski oraz jej szeroko rozumianą kulturę. Doświadczeni pracownicy, w znakomitej większości posiadający stopnie naukowe, dzięki prowadzonym wykładom, prelekcjom oraz organizowanym spotkaniom z ciekawymi Polakami, będą starali się zabierać słuchaczy na wirtualne wycieczki do przeszłości oraz przybliżać teraźniejszość dynamicznie rozwijającego się kraju, znieczulać tęsknotę za ojczyzną.

            Nasza propozycja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli diaspory polskiej  rozsianej po całym świecie. Zapraszamy oczywiście do korzystania z naszych kursów wszystkich, którzy chcą poznać język,  historię i kulturę Polski, a Polakami nie są.

            Prowadzimy certyfikowane kursy języka polskiego, jako języka obcego na poziomach A1,A2,B1,B2. Programy kursów są autorskimi opracowaniami zgodnymi z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi umiejętności językowych dla wymienionych poziomów. Kursy nasze skierowane są do dzieci oraz osób dorosłych.

            Kursy historii Polski obejmuje najważniejsze wydarzenia, które na przestrzeni czasu przyczyniły się do ukształtowania współczesnej Polski i Polaków.

            Kursy obejmujące problematykę kultury, pokazują Polskę, jako kraj wielonarodowy, w którym przez wieki dochodziło do procesów dyfuzji kulturowej, gdzie każdy mógł znaleźć schronienie, był zaproszany do wielokulturowego stołu, znalazł miejsce dla siebie.

            Kursy dotyczące historii i kultury pokażą trudny proces tworzenia się tożsamości Polaków, których narodowa łódź musiała pokonywać czasowe meandry utraty państwowości, wpływała do obcych kulturowo portów, z których wypłynęła na szerokie wody polskości, aby chwycić wiar
w żagle i podążać ku przyszłości. 

Dr Agnieszka Przychodzka-Dziekońska

nauczyciel szeroko pojętej kultury polskiej i języka polskiego. Pracowała jako wykładowca i trener w szkołach wyższych i Uniwersytecie Wirtualnym, nauczyciel w Szkołach Polskich na emigracji. Doktor filozofii, specjalizuje się w filozfii literatury i przekazu ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych środków przekazu. Autorka "stale powstającego bloga".

Odpowiedzialna za kursy języka polskiego

Mgr Jacek Dziekoński

historyk, kustosz muzealny, antropolog kultury. Związany z nauczaniem przez doświadczanie sztuki i uczestniczenie w niej. Bierze aktywnie udział w procesach edukacyjnych Polonii – współpracował z Macierzą Polską. Uczył w Grodnie i Yorkshire. Wieloletni nauczyciel dorosłych – trener edukacyjny.

Odpowiedzialny za kurs historii Polski

Dr hab. Mirosław Marian Murat

Filozof, religioznawca, dyrektor Instytutu Edukacji i Innowacji w Gdyni, pomysłodawca i odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego, wieloletni, doświadczony wykładowca akademicki. Aktywny uczestnik konferencji naukowych w kraju oraz poza jego granicami. Autor książek i artykułów. Aktywny działacz na rzecz Polaków i Polonii.

Odpowiedzialny za kurs: Kultura i tożsamość Polaków

Powołanie Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

                                                                                                                         Gdynia 12.10.2019.

            Decyzją Janusza Barchańskiego, założyciela Instytutu Edukacji i Innowacji oraz
dr. hab. Mirosława Murata, dyrektora Instytutu Edukacji i Innowacji z dnia 12.10.2019, powołujemy do istnienia WSZECHNICĘ KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO zwaną dalej Wszechnicą, przy Instytucie Edukacji i Innowacji. Jednocześnie, na zarządzającego działalnością Wszechnicy powołujemy dr. hab. Mirosław Murata.

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego swoją działalność rozpoczyna z dniem 01.11.2019.

         Janusz Barchański                                                      dr hab. Mirosław Murat

           założyciel IEiI                                                                       dyrektor IEiI

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego, to powołana przy Instytucie Edukacji i Innowacji
placówka edukacyjno- badawcza. Działania jej pracowników będą skierowane na prowadzenie kursów:

 • języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych- różne poziomy,
 • dwu-semestralnych kursów historii Polski,
 • dwu-semestralnych kursów dotyczących kultury i tożsamości Polski i Polaków.

Kursy będą prowadzone przy użyciu technologi IT- tzw. webinariów.
Forma zajęć ma ułatwić uczestnictwo w wykładach członkom polskiej diaspory z całego świata.

Oprócz wymienionych wyżej kursów pracownicy Wszechnicy będą prowadzić cykle wykładów
otwartych o współczesnej Polsce, przybliżać procesy, jakie zachodzą w przestrzeni kultury, polityki i
szeroko rozumianego dyskursu społecznego w kraju.

Członków Polonii ciekawi kraj pochodzenia. Polaków żyjących w Polsce interesuje życie
rodaków, których los rzucił w różne zakątki świata, dlatego w aktywność Wszechnicy wpisane są badania
dotyczące historii i współczesności polskiej diaspory.

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje polonijne rozsiane po całym świecie oraz
osoby fizyczne, niezrzeszone. Zapraszamy obcokrajowców mieszkających w Polsce i tych, którzy chcą ją
tylko bliżej poznać.
Uczmy się od siebie „polskości” i twórzmy wspólnie nową tożsamość Polaków.
Można nas znaleźć na stronach internetowych:

 • https://instytuteii.pl/
 • https://instytuteii.pl/wszechnica-kultury-i-jezyka-polskiego/

 

dr hab. Mirosław Murat

Dyrektor Instytutu Edukacji i Innowacji