NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

STUDIA MAGISTERSKIE 5 LETNIE JEDNOLITE NAWET W DWA LATA

* PSYCHOLOGIA

* PEDAGOGIKA SPECJALNA

* PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

NOWOŚĆ 2024

NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PSYCHOTERAPIA

NABÓR NA SEMETR LETNI 2024 JUŻ OTWARTY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
 

NOWOŚĆ! Studia MBA, DBA, LL.D na międzynarodowej uczelni


Oferta studiów dziennych, zaocznych oraz real time online

Podyplomowe

 

Instytut Edukacji i Innowacji

Nasze CELE

E-Learning

Organizowanie rekrutacji na studia niestacjonarne i podyplomowe, które będą prowadzone w formie
e-learningu we współpracy ze szkołami wyższymi z całego kraju

Kursy i szkolenia

Organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń- w zależności od lokalnego zapotrzebowania z wykorzystaniem sieci Internet

Konferencje

Organizowanie konferencji teoretyczno– praktycznych- w zależności od lokalnego zapotrzebowania z wykorzystaniem sieci Internet

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Naszym celem jest kreowanie powstania internetowych oraz stacjonarnych kół dyskusyjnych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w których moderatorami będą ludzie nauki, lekarze rehabilitanci, fizjoterapeuci oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługą niepełnosprawnych

Aktywizacja osób starszych

Nasze działania kierunkujemy na organizowanie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz innych form aktywności. Przyczynią one się do likwidacji lub skutecznego przeciwstawienia się marginalizacji społecznej osób w podeszłym wieku

Wsparcie Polonii

Kolejnym celem Instytutu Edukacji i Innowacji w Gdyni, jest umożliwienie przedstawicielom Polonii uczestniczenia w życiu kraju. Założymy wielotematyczne internetowe panele dyskusyjne, które będą miały na celu przybliżenie multipłaszczyznowej rzeczywistości związanej z historią Polski oraz jej współczesnością. We współpracy z Polonią, Instytut Edukacji i Innowacji w Gdyni będzie organizował wystawy zagraniczne przybliżające kulturę polską oraz działał na rzecz podniesienia współpracy miast partnerskich

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego

Chcesz wiedzieć więcej o Polsce, lub uczyć się języka polskiego? Serdecznie zapraszamy na stronę nowo powstałej Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

Chcesz z nami studiować?
Zapraszamy na stronę e-studia.eu

„Mądrość polega na tym, żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum”

– Platon

Wydawnictwo Instytutu Edukacji i Innowacji

Wydawnictwo

Podstawowym celem Wydawnictwa Instytutu Edukacji i Innowacji w Gdyni jest publikacja książek o charakterze naukowym autorstwa pracowników oraz naukowców współpracujących z IEiI, wydawanie czasopisma naukowego Arena Nauki, który będzie opatrzony numerem ISSN oraz recenzowany przez dwóch recenzentów ze stopniami / minimum doktor/ i tytułami profesora

Czasopismo Arena Nauki

Arena Nauki ma charakter czasopisma otwartego, gdzie mogą zgłaszać swoje artykuły autorzy z kraju i zagranicy. Wyznacznikiem przyjęcia tekstu do publikacji będzie pozytywna ocena redaktora numeru oraz przynajmniej jednego recenzenta.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do składania tekstów do czasopisma Arena Nauki. Temat wiodący pierwszego numeru brzmi Edukacja dla przyszłości. Chcemy, aby autorzy tekstów, pochylili się nad problemami szeroko rozumianej edukacji „dzisiaj” oraz wyznaczyli jej rolę dla przyszłości, tej, która znajduje się w ciągłym in statu nascendi. Oczekujemy intelektualnie odważnego i zróżnicowanego  podejścia do miejsca i roli edukacji. Liczymy na artykuły krytyczne, które mogą stać się kanwą kreatywnego rozwoju i odnalezienia się we wspomnianych wyżej przemianach. Czekamy na odpowiedzi na pytania:
 •  czy współczesna pedagogika pełni rolę opiekuna, mistrza, który zrywa zasłonę tabu z komplikującej się socjoprzestrzeni?
 •  co należy zrobić, aby współczesny człowiek przestał być zagubionym, społecznym outsiderem?
 •  jak przygotować ucznia do odpowiedzialnej  autokreacji?
Redaktor naczelny Areny Nauki
dr hab. Mirosław Murat

Arena nauki- czasopismo naukowe

Cel

Podstawowym celem powołania czasopisma Arena Nauki, jest chęć wprowadzenia na rynek wydawnictwa o charakterze interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym. Arena Nauki ma charakter czasopisma otwartego, to znaczy, że każdy może przysłać tekst o charakterze naukowym, który po przejściu pozytywnej oceny przez redaktora numeru oraz uzyskania przynajmniej jednej pozytywnej recenzji / każdy numer będzie miał przynajmniej dwóch recenzentów/, zostanie opublikowany w dziale odpowiednim dla poruszanego tematu.

Forma

Arena Nauki będzie wydawana w trzech formach

 • papierowej
 • elektronicznej, zamieszczonej na stronie Instytutu Edukacji i Innowacji
 • elektronicznej na CD

Języki publikacji

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język słowacki
 • język ukraiński

Wymogi formalne dla tekstów

 • imię i nazwisko autora
 • kraj pochodzenia
 • nr orcid (opcjonalnie)

Wymogi techniczne

 • czcionka: Times New Roman- 12
 • odstępy między wierszami- 1,5
 • przypisy- na dole strony
 • literatura- na końcu tekstu
 • cytaty w tekście- zaznaczone kursywą, niepogrubione
 • tekst jednolity- bez podpunktów
 • pogrubienia w tekście- tyko wyjątkowo

Struktura organizacyjna

Janusz Barchański

Założyciel instytutu
instytut@instytuteii.pl

Dr hab. Mirosław Murat – Dyrektor 

dyrektor@instytuteii.pl

RADA NAUKOWA INSTYTUTU

Pozostaw nam swoje dane - oddzwonimy i odpowiemy na pytania