Instytut Edukacji i Innowacji | Studia zaoczne online

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego

Ramowe informacje dotyczące działania

Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

przy    

Instytucie Edukacji i Innowacji

Terminy wykładów dla uczestników kursów językowych:

UWAGA: Odwołujemy zajęcia dr Agnieszki Przychodzkiej-Dziekońskiej w dniy 17 lutego, następne zajęcia zgodnie z harmonogram 

 

Kurs Języka polskiego,

 1. wykład dla grupy A1- zawsze o godzinie 14.00 czasu polskiego
 2. wykład dla grupy b1- zawsze o godzinie 16.00 czasu polskiego

prowadzący: dr Agnieszka Przychodzka- Dziekońska

– styczeń 2020- 9,10, 16, 17, 23, 24, 30, 31,

– luty 2020- 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 , 28,

– marzec 2020- 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27,

– kwiecień 2020 – 2, 3, 16, 17, 23, 24

– maj – proponuję na powtórzenia i utrwalenia- terminy do uzgodnienia z uczestnikami kursów

Kurs Historii Polski, wykład zawsze o godzinie 14.00 czasu polskiego

– prowadzący: mgr Jacek Dziekoński

– styczeń 2020- poniedziałek 13, 20, 27,

– luty 2020 – czwartek – 6, 13, 20, 27,

– marzec 2020 – poniedziałki – 9, 16, 23,

– kwiecień 2020 – środy – 1, 8, 15,

– maj 2020 – poniedziałki – 4, 11, 18

Kurs kultury i tożsamości polskiej, wykład zawsze o godzinie 14.00 czasu polskiego

– prowadzący: dr hab. Mirosław Murat

– styczeń 2020- środa- 15, 22, 29

– luty 2020- środa- 12, 26

– marzec 2020- środa- 4, 11,18, 25

– kwiecień 2020- środa-  22,29

– maj 2020- środa- 6, 13, 20, 27

Terminarz wykładów otwartych na rok 2019: Link

 • 25.11.2019- godzina- godzina 12.00 czasu polskiego
 • 09.12.2019- godzina- godzina 12.00 czasu polskiego
 • 23.12.2019- godzina- godzina 12.00 czasu polskiego

„Okrągły stół Polonii”- terminarz spotkań

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu o godzinie 16.00 czasu polskiego.

– styczeń 2020- środa- 22. 01.- spotkanie programowo- organizacyjne,

– luty 2020- środa- 26. 02,

– marzec 2020- środa- 25.03,

– kwiecień 2020- środa- 29.04,

– maj 2020- środa- 27.05.

Proponowane terminy spotkań oraz ich częstotliwość mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb 

Kursy MBA i LL.M- Dyplomy MBA i LL.M. certyfikuje International Education Society London.
 • Dyplom z tytulem MBA, LL.M wydaje ISM Prešov.- rekrutacja trwa do 23.12.2019. Szczegółowe informacje: e-studia.eu
 • Studia niestacjonarne na  ISM Prešov- Słowacja- możliwość zdobycia dyplomu europejskiej szkoły uznawanego na całym świecie. Szczegółowe informacje: e-studia.eu

Kontakt do Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego:

Misja i cele Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

            Wszechnica Kultury i Języka Polskiego powstała, jako instytucja o charakterze komercyjnym. Jej podstawowym celem jest prowadzenie, przy wykorzystaniu technologii IT, kursów przybliżających historię Polski oraz jej szeroko rozumianą kulturę. Doświadczeni pracownicy, w znakomitej większości posiadający stopnie naukowe, dzięki prowadzonym wykładom, prelekcjom oraz organizowanym spotkaniom z ciekawymi Polakami, będą starali się zabierać słuchaczy na wirtualne wycieczki do przeszłości oraz przybliżać teraźniejszość dynamicznie rozwijającego się kraju, znieczulać tęsknotę za ojczyzną.

            Nasza propozycja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli diaspory polskiej  rozsianej po całym świecie. Zapraszamy oczywiście do korzystania z naszych kursów wszystkich, którzy chcą poznać język,  historię i kulturę Polski, a Polakami nie są.

            Prowadzimy certyfikowane kursy języka polskiego, jako języka obcego na poziomach A1,A2,B1,B2. Programy kursów są autorskimi opracowaniami zgodnymi z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi umiejętności językowych dla wymienionych poziomów. Kursy nasze skierowane są do dzieci oraz osób dorosłych.

            Kursy historii Polski obejmuje najważniejsze wydarzenia, które na przestrzeni czasu przyczyniły się do ukształtowania współczesnej Polski i Polaków.

            Kursy obejmujące problematykę kultury, pokazują Polskę, jako kraj wielonarodowy, w którym przez wieki dochodziło do procesów dyfuzji kulturowej, gdzie każdy mógł znaleźć schronienie, był zaproszany do wielokulturowego stołu, znalazł miejsce dla siebie.

            Kursy dotyczące historii i kultury pokażą trudny proces tworzenia się tożsamości Polaków, których narodowa łódź musiała pokonywać czasowe meandry utraty państwowości, wpływała do obcych kulturowo portów, z których wypłynęła na szerokie wody polskości, aby chwycić wiar
w żagle i podążać ku przyszłości. 

Dr Agnieszka Przychodzka-Dziekońska

nauczyciel szeroko pojętej kultury polskiej i języka polskiego. Pracowała jako wykładowca i trener w szkołach wyższych i Uniwersytecie Wirtualnym, nauczyciel w Szkołach Polskich na emigracji. Doktor filozofii, specjalizuje się w filozfii literatury i przekazu ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych środków przekazu. Autorka "stale powstającego bloga".

Odpowiedzialna za kursy języka polskiego

Mgr Jacek Dziekoński

historyk, kustosz muzealny, antropolog kultury. Związany z nauczaniem przez doświadczanie sztuki i uczestniczenie w niej. Bierze aktywnie udział w procesach edukacyjnych Polonii – współpracował z Macierzą Polską. Uczył w Grodnie i Yorkshire. Wieloletni nauczyciel dorosłych – trener edukacyjny.

Odpowiedzialny za kurs historii Polski

Dr hab. Mirosław Marian Murat

Filozof, religioznawca, dyrektor Instytutu Edukacji i Innowacji w Gdyni, pomysłodawca i odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego, wieloletni, doświadczony wykładowca akademicki. Aktywny uczestnik konferencji naukowych w kraju oraz poza jego granicami. Autor książek i artykułów. Aktywny działacz na rzecz Polaków i Polonii.

Odpowiedzialny za kurs: Kultura i tożsamość Polaków

Powołanie Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

                                                                                                                         Gdynia 12.10.2019.

            Decyzją Janusza Barchańskiego, założyciela Instytutu Edukacji i Innowacji oraz
dr. hab. Mirosława Murata, dyrektora Instytutu Edukacji i Innowacji z dnia 12.10.2019, powołujemy do istnienia WSZECHNICĘ KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO zwaną dalej Wszechnicą, przy Instytucie Edukacji i Innowacji. Jednocześnie, na zarządzającego działalnością Wszechnicy powołujemy dr. hab. Mirosław Murata.

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego swoją działalność rozpoczyna z dniem 01.11.2019.

         Janusz Barchański                                                      dr hab. Mirosław Murat

           założyciel IEiI                                                                       dyrektor IEiI

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego


Wszechnica Kultury i Języka Polskiego, to powołana przy Instytucie Edukacji i Innowacji
placówka edukacyjno- badawcza. Działania jej pracowników będą skierowane na prowadzenie kursów:

 • języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych- różne poziomy,
 • dwu-semestralnych kursów historii Polski,
 • dwu-semestralnych kursów dotyczących kultury i tożsamości Polski i Polaków.

Kursy będą prowadzone przy użyciu technologi IT- tzw. webinariów.
Forma zajęć ma ułatwić uczestnictwo w wykładach członkom polskiej diaspory z całego świata.

Oprócz wymienionych wyżej kursów pracownicy Wszechnicy będą prowadzić cykle wykładów
otwartych o współczesnej Polsce, przybliżać procesy, jakie zachodzą w przestrzeni kultury, polityki i
szeroko rozumianego dyskursu społecznego w kraju.

Członków Polonii ciekawi kraj pochodzenia. Polaków żyjących w Polsce interesuje życie
rodaków, których los rzucił w różne zakątki świata, dlatego w aktywność Wszechnicy wpisane są badania
dotyczące historii i współczesności polskiej diaspory.

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje polonijne rozsiane po całym świecie oraz
osoby fizyczne, niezrzeszone. Zapraszamy obcokrajowców mieszkających w Polsce i tych, którzy chcą ją
tylko bliżej poznać.
Uczmy się od siebie „polskości” i twórzmy wspólnie nową tożsamość Polaków.
Można nas znaleźć na stronach internetowych:

 • http://instytuteii.pl/
 • http://instytuteii.pl/wszechnica-kultury-i-jezyka-polskiego/


Uwaga:
11.listopada 2019 roku o godzinie 15.00 czasu polskiego, zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na wykład otwarty dr. hab. Mirosława Murata.

dr hab. Mirosław Murat
Dyrektor Instytutu Edukacji i Innowacji