Instytut Edukacji i Innowacji | Studia zaoczne online
dr Anna Goliszek, certyfikowany trener biznesu

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest przećwiczenie zachowań uczestników warsztatów w czasie symulowanych wystąpień publicznych i ich analiza pod kątem prawidłowych i nieprawidłowych zachowań werbalnych i niewerbalnych. Warsztat kierowany jest do osób, które z powodu obowiązków zawodowych występują publicznie.

Poziom zaawansowania: początkujący.

Metoda prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, z zastosowaniem case study, gier psychologicznych, symulacji, dyskusji na forum grupy, indywidualnych zadań oraz mini wykładów
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Warsztaty odbywać się będą przy wykorzystaniu kamery i mikrofonu.

W trakcie zajęć, omawiane będą zagadnienia związane ze sztuką autoprezentacji, przygotowaniem i przeprowadzeniem profesjonalnego wystąpienia publicznego, trudnymi sytuacjami.

Plan szkolenia przygotowywany jest indywidualnie dla danej grupy, uwzględniając oczekiwania i potrzeby.

Program szkolenia

1. Znaczenie osobistego wizerunku w budowaniu marki (wiarygodności) prelegenta

a. Wykorzystanie sztuki autoprezentacji i reguły pierwszego wrażenia do budowania marki prelegenta

b. Wykorzystanie dress codu do budowania wizerunku prelegenta

c. Wykorzystanie zasad komunikacji niewerbalnej w budowaniu wizerunku prelegenta

d. Wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej w budowaniu wizerunku prelegenta.

2. Wystąpienie publiczne

a. Przygotowanie profesjonalnego wystąpienia publicznego

b. Techniki skupiające uwagę słuchaczy

c. Techniki wywierania wpływu na słuchacza

d. Trudne sytuacje, trudne pytania i trudni słuchacze podczas wystąpienia publicznego

e. Techniki opanowania tremy podczas wystąpień publicznych

Prowadząca jest w stanie dostosować tematykę szkoleń do potrzeb grupy uczestników.
Rozpoczęcie szkolenia uzależnione jest od zebrania odpowiedniej ilości słuchaczy /min. 20 osób/
Planowany termin kursu czerwiec 2019

Chcesz wiedzieć więcej lub się zapisać?
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy