Instytut Edukacji i Innowacji | Studia zaoczne online
dr Anna Goliszek, certyfikowany trener biznesu

Komunikacja w biznesie    

Program szkoleniowy dla asystentów menedżerów i sekretarzy z zakresu komunikacji w biznesie

Temat

Zagadnienia

Metody

Materiały

Czas trwania sesji

Autoprezentacja

·         Znaczenie umiejętności autoprezentacji asystenta/sekretarza dla budowania wizerunku firmy;

·         Świadome budowanie pierwszego wrażenia (efekt halo);

·         Cele i strategie autoprezentacji;

·         Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej do budowania wizerunku asystenta/sekretarza.

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej

(opcjonalnie warsztaty z zakresu skutecznej autoprezentacji).

Rzutnik multimedialny, flipchart, markery

(opcjonalnie kamera i inne materiały do warsztatów).

Wykład: 1,5h

Warsztat: 3 h

Budowanie wizerunku  asystenta/sekretarza

·         Etykieta biznesowa w pracy asystenta/sekretarza (powitanie, tytułowanie, przedstawianie się, anonsowanie, wymiana wizytówek; zasady pierwszeństwa);

·         Komunikacja niewerbalna (odległość między rozmówcami, gestykulacja i postawa ciała, sposób mówienia);

·         Dress code w pracy asystenta/sekretarza.

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej (opcjonalnie warsztaty z zakresu komunikacji niewerbalnej).

 

Rzutnik multimedialny,

flipchart, markery(opcjonalnie materiały do ćwiczeń).

Wykład: 1,5 h

Warsztaty: 2 h

 

Komunikacja werbalna w pracy asystenta/sekretarza

·         Techniki aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie uczuć, ośmielanie rozmówcy, koncentracja, zadawanie pytań);

·         Rozpoznawanie stylu komunikacji klienta ;

·         Komunikacja asertywna (komunikat „ja”);

·         Strategia komunikacji z trudnym klientem;

·         Budowanie argumentów z trójstopniową strukturą (dostosowanych do rozpoznanych potrzeb rozmówcy);

·         Zasady komunikacji telefonicznej.

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej

(opcjonalnie warsztaty z zakresu komunikacji werbalnej).

Rzutnik multimedialny, flipchart, markery

(opcjonalnie materiały do ćwiczeń).

Wykład: 1,5h;

Warsztat: 3 h

 

Planowany termin kursu czerwiec 2019

Chcesz wiedzieć więcej lub się zapisać?
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy