dr Anna Goliszek, certyfikowany trener biznesu

Obsługa klienta w gastronomii

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności profesjonalnej obsługi klienta oraz budowania z nim relacji. Szkolenie skierowane jest do personelu kelnerskiego w różnych typach placówek gastronomicznych, tj. w restauracjach, kawiarniach, pubach, barach i innych lokalach gastronomicznych, a także obsługującego gości na przyjęciach, bankietach, koktajlach i innych imprezach.

Metoda prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, z zastosowaniem case study, gier psychologicznych, symulacji, dyskusji na forum grupy, indywidualnych zadań oraz mini wykładów
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

W trakcie zajęć, omawiane będą trudności uczestników szkolenia w relacjach
z klientem, uwzględniające potencjał osób biorących udział w szkoleniu a także specyfikę branży.

Plan szkolenia przygotowywany jest indywidualnie dla danej grupy, uwzględniając oczekiwania i potrzeby.

Program szkolenia:

  1. Odkrywanie mocnych i słabych stron personelu kelnerskiego w obsłudze gości – niezbędne cechy pracownika obsługi klienta.
  2. Rozpoznawanie typów klientów w gastronomii ze względu na ich potrzeby.
  3. Dostosowanie strategii obsługi klienta do typu klienta.
  4. Omówienie strategii obsługi tzw. „trudnego klienta” i przećwiczenie reakcji w sytuacji konfliktowej z klientem.
  5. Omówienie etapów i zasad obsługi klienta w placówkach gastronomicznych – ćwiczenia z zakresu standardów obsługi klienta.
  6.  Praktyczne wykorzystanie reguł komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obsłudze klienta w gastronomii.
  7. Ćwiczenia z zakresu technik aktywizujących sprzedaż.
 
Prowadząca jest w stanie dostosować tematykę szkoleń do potrzeb grupy uczestników.
Rozpoczęcie szkolenia uzależnione jest od zebrania odpowiedniej ilości słuchaczy /min. 20 osób/
Planowany termin kursu czerwiec 2019

Chcesz wiedzieć więcej lub się zapisać?
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy